Ånyo

Kund: D/S

Produkt: Publikation

Anders exjobb från HDK:s masterprogram är ett bildverk om förbannade missöden och älskade bedrifter i svensk historia. Ånyo. Boken grundar sig i kunskaps­luckor och ointresse, men med illu­strerade nedslag och förklarande texter finns en väg ut. På upp­slagen nedan­för: Jord­skredet i Surte, Karl XI och Yngsjömordet.

DS_S2_Large_Anyo_1_sfw80

DS_S2_Large_Anyo_2_sfw80

DS_S2_Large_Anyo_3_sfw80