Chalmers

Kund: Chalmers

Produkt: Årsberättelse

10 000 studenter och 2 900 anställda ger en verk­samhet utmanande att sammanfatta i bokform. Vi fick i upp­drag att förnya Chalmers årsbe­rättelse som sett lika­dan ut i 7 år. Resultat: En 116-sidig limbunden bok, tryckt på det 100% återvunna pappret Co­coon från Antalis med guldfolierat sigill på obestruket omslag.

DS_S2_Large_Chalmers_1_sfw80

DS_S2_Large_Chalmers_2_sfw80

DS_S2_Large_Chalmers_3_sfw80

DS_S2_Large_Chalmers_4_sfw80

DS_S2_Large_Chalmers_5_sfw80

DS_S2_Large_Chalmers_6_sfw80

DS_S2_Large_Chalmers_7_sfw70

DS_S2_Large_Chalmers_8_sfw70

DS_S2_Large_Chalmers_9_sfw80

DS_S2_Large_Chalmers_10_sfw75

Foto från ovan: Ulf Celander, Oscar Mattson,
Alan Brandt och Oscar Mattson.