10 Logotyper

Kund: 10 kunder

Produkt: Varumärke

En bastu, ett forskarnätverk, en elmätare. Kan du se vem som är vem? Under åren har det blivit många logo­typer. Motel L:s logotyp blev en ljus­skylt på en ståtlig byggnad i Stock­holm. Dotter­varu­märke till Ligula längre ner. Mer! arbetar med män­skliga rätt­igheter och Amphis logotyp fyller snart tio år. Grattis!

DS_S2_Large_Logotyper