PCM #1–18

Kund: Please Copy Me

Produkt: Månadsbrev

Ett månadsbrev om skrivande, reklam och krea­tivitet – formgivet för Mattias Åkerberg, copy­writer från Göte­borg. Det dubbelsidiga arket är offsettryckt på Olin Rough High White 100 g från Antalis. Varje nummer trycktes i svart + en pantonefärg och falsades sedan ner till A5 för att nå sina pre­numeranter. Scroll on.

DS_S2_Large_PCM_1_sfw70

DS_S2_Large_PCM_2_sfw70

DS_S2_Large_PCM_3_sfw70

DS_S2_Large_PCM_4_sfw70

DS_S2_Large_PCM_5_sfw70

DS_S2_Large_PCM_6_sfw70

DS_S2_Large_PCM_7_sfw70

DS_S2_Large_PCM_8_sfw70

DS_S2_Large_PCM_9_sfw70

DS_S2_Large_PCM_10_sfw70

DS_S2_Large_PCM_11_sfw70

DS_S2_Large_PCM_12_sfw70

DS_S2_Large_PCM_13_sfw70

DS_S2_Large_PCM_14_sfw70

DS_S2_Large_PCM_15_sfw70

DS_S2_Large_PCM_16_sfw70

DS_S2_Large_PCM_17_sfw70

DS_S2_Large_PCM_18_1_sfw70

DS_S2_Large_PCM_18_2_sfw70