SJ

Kund: Happy F&B / SJ

Produkt: Informationsgrafik

Happy F&B kontaktade oss för att ta fram infographics i två nivåer till SJ. Tanken är att linjens resa har en med­urs rörelse med en rak start och ett runt avslut. Rut­nätet som syns på bilden längst ner, ger därför en konse­kvent form för ett dussintal motiv som senare ska ani­meras för bildskärmar på tåg och perrong. Håll utkik.